دایرکت ادمین
1,748,500ریال ماهانه
ویژه مشتریان تکتاز سرور
سیستم امنیتی CXS
1,028,500ریال ماهانه
نصب بر روی سرور لینوکسی
لایت اسپید Essential
19,199,000ریال ماهانه
۱ هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز
لایت اسپید Professional
20,570,400ریال ماهانه
2 هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز
لایت اسپید Enterprise
34,969,700ریال ماهانه
4 هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز