دایرکت ادمین
1,838,600ریال ماهانه
ویژه مشتریان تکتاز سرور
سیستم امنیتی CXS
1,081,500ریال ماهانه
نصب بر روی سرور لینوکسی
لایت اسپید Essential
20,188,000ریال ماهانه
۱ هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز
لایت اسپید Professional
21,630,000ریال ماهانه
2 هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز
لایت اسپید Enterprise
36,771,000ریال ماهانه
4 هسته


رم نامحدود


ویژه مشتریان تکتاز