تحریم ایرانیان توسط ریسلو ( مهم ) 27th Jul 2017

داستان بی رحمانه تحریم ها تکرار شد و این بار توسط رسلو (resello) یا  همان hostcontrol که حدود ۴سال از دامنه های ایرانیان نگهداری می کرد و  حدود ۸۰ درصد مشتریانش ایرانیان می باشد ؛ تحریم شدیم.   اما رسلو ...

تغییر قالب سایت 27th Jul 2017

قالب وب سایت تکتاز سرور در پی سیاست های کاری جدید تیم تکتاز تغییر یافت و همچنین از این پس میتوانید از امکانات جدید سایت بهره مند شوید .